Fagdag – Cloud Azure

Tilbake til nyhetsarkivet Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god...

Oleg og Gemma – Våre nye kollegaer i november

Tilbake til nyhetsarkivet Sonat har i dag 36 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom...

Fagdag – Blockchain

Tilbake til nyhetsarkivet Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god...

Sonat etablerer seg i Oslo

Tilbake til nyhetsarkivet Sonat har i dag 36 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom...

Nye krefter i Sonat Bergen

Tilbake til nyhetsarkivet Sonat har i dag 36 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom...

Sonat skal evaluere valget 2017

Tilbake til nyhetsarkivet Sonat har i dag 36 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom...

Fagdag – August

Tilbake til nyhetsarkivet Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god...

Vi forsterker miljøet innen maskinlæring

Tilbake til nyhetsarkivet Sonat har i dag 33 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom...

Fagdag – sikkerhet og hacking

Tilbake til nyhetsarkivet Hacker  En hacker er en person som forsøker å bryte ned eller bryte seg inn i et datasystem eller et datanettverk. Hackere kan motiveres av mange grunner som; økonomisk vinning, informasjonsinnsamling, sabotasje, spionasje eller for å...

Battle of Code – Fagdag

Tilbake til nyhetsarkivet Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god...

Stor dag i Sonat

Tilbake til nyhetsarkivet Sonat har i dag 31 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom...

Geir Lillebø begynner i Sonat

Tilbake til nyhetsarkivet Sonat har i dag 31 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom...

Sonat med lag i Sparebanken Vest stafetten

Tilbake til nyhetsarkivet Sonat har i dag 31 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom...

Lennart Rolland starter i Sonat

Tilbake til nyhetsarkivet Sonat har i løpet av det siste året bygget opp Bergens fremste miljø innen maskinlæring og kunstig intelligens. I dag kjører vi prosjekt for kunder innen bransjer som; helse, maritim industri, bank, finans, etc. Vi har også utviklet et...

Fagdag – User Interfaces

Tilbake til nyhetsarkivet Hva er user interface? User interface har vært i rivende utvikling fra tidlig på 60-tallet. Fra de enkleste pekeverktøy via WYSIGY til i dag hvor vi ser HoloLens og VR få stadig større oppmerksomhet. Gjennom disse årene er det etablert mange...

Ny medarbeider i mars

Tilbake til nyhetsarkivet Sonat har i løpet av det siste året bygget opp Bergens fremste miljø innen maskinlæring og kunstig intelligens. I dag kjører vi prosjekt for kunder innen bransjer som; helse, maritim industri, bank, finans, etc. Vi har også utviklet et...

Fagdag – Serverless

Tilbake til nyhetsarkivet Serverless – Hva er det? Serverless computing, er også kjent som function as a service (FaaS). Det er skybasert dataprosessering hvor kildekoden kjøres hos en skytjenesteleverandør. Skytjenesteleverandøren styrer helt og holdent...

Årets første fagdag – Tema: Innovasjon

Tilbake til nyhetsarkivet Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god...

Kurs i maskinlæring

Tilbake til nyhetsarkivet Maskinlæring er en gren av kunstig intelligens, et tverrfaglig fagområde med bidrag fra blant annet informatikk, matematikk og beregningsorientert statistikk. Det er en vitenskapelig disiplin opptatt av design og utvikling av algoritmer som...

Gaselleåret 2016

Tilbake til nyhetsarkivet Gasellevirksomheter kåres av Dagens Næringsliv. Utmerkelsen gis til bedrifter som har hatt vekst de 3 siste regnskapsår samt har klart å vise til positive resultater i disse årene. 2016 var det året vi fikk utmerkelsen Gasellebedrift i...

Kompetanseåret 2016

Tilbake til nyhetsarkivet En ordsky viser hyppigheten av emneord i tekst. Første gang en ordsky ble presentert som en visualiserende teknikk var i 1992 i en tysk publikasjon. Denne representasjonsformen er blitt utbredt etter at store nettsteder som Flickr tok det i...

Årets julegave

Tilbake til nyhetsarkivet Det er blitt en god tradisjon at bedrifter gir en julegave til et samfunnsnyttig formål. Årets julegave går til kreftsaken for barn. Det har vært en sak flere av våre ansatte har fått oppleve i nærfamilie. Det er Team Rynkeby som står for...

Tobias har første arbeidsdag

Tilbake til nyhetsarkivet sidetekst brødtekst   Sonat Consulting AS Sandviksboder 5 5035 Bergen, Norge Tlf: +47 982 19551 e-post: jonny.klemetsen@sonat.no NO 998 177 715 MVA Facebook LinkedIn...

Fagdag – Lean programvareutvikling

Tilbake til nyhetsarkivet Fagdag i Sonat holdes siste fredag i måneden. Dagen er forberedt av en liten faggruppe. Fagdagen skal inneholde formidling av fagets state-of-the-art, gi rom for refleksjon og praktisk trening. Så fremt det ikke er viktige leveranser hos våre...

Nyansatt i oktober

Tilbake til nyhetsarkivet       Francisco Roque(32) begynner hos Sonat fra og med 1.oktober. Francisco har bakgrunn fra Dansk Teknisk Høyskole og en Master i Bioinformatics og en PhD innen systembiologi. Han kan vise til en rekke publikasjoner i...

UX fagdag i august

Tilbake til nyhetsarkivet Denne fagdagen var fokuset UX og brukertesting. Vi hadde engasjert en ekstern foredragsholder for å formidle det teoretiske rammeverket til oss samt gi oss praktiske treningsoppgaver. Det ble en dag med stort engasjement fra en nærmest...

Kurs i maskinlæring

Tilbake til nyhetsarkivet       I dag genereres enorme datamengder (transaksjoner, sensorer, interaksjoner, web-klikk mm) som skaper utfordringer og muligheter for bedrifter som lagrer dataene. Effektiv bruk av slike forretningsdata gir...

Velkommen til Olav Hugaas

Tilbake til nyhetsarkivet   Olav har spisskompetanse på prosessforbedring, fasilitering, systemutvikling og systemintegrasjon. Han har lang erfaring med utviklingsverktøy som Javascript, Java, C#, MS SQL Server og Oracle. Olav har erfaring fra fasilitering av...

Fagdag – Maskinlæring

Tilbake til nyhetsarkivet Den akslererende mengden med data som samles inn gir nye mulighter for å skape helt ny innsikt og kunnskap. Vi er kommet der at maskiner kan lære basert på innsamlet data. Dette er et felt som forventes å utvikle seg enormt raskt i årene...

Har du lyst til å jobbe med den nyeste teknologien?

Tilbake til nyhetsarkivet Vi ser en økende etterspørsel etter våre tjenester, og ønsker derfor å ansette  utviklere med kompetanse innen front-end eller back-end systemutvikling. Til de rette kandidaten kan vi tilby et sterkt fagmiljø samt gode lønnsbetingelser og...

Fagdag – Front-end utvikling med React

Tilbake til nyhetsarkivet Front-endutvikling blir stadig mer etterspurt og ny teknologi rulles inn i markedet. Et av de siste teknologier som har tatt store markedsandeler er React utviklet av Facebook. På denne fagdagen gikk vi inn i dybden på hvordan dette er skrudd...

Gamification i Sparebanken Vest

Tilbake til nyhetsarkivet Ricki Sickenger holdt et 45 minutters foredrag om Gamification for nærmere 50 ansatte innen forretningsutvikling og IT i Sparebanken Vest. Foredraget tok utgangspunkt i Ricki sin lange erfaring med spilldesign og spillutvikling i Norge og...

Vi ønsker David velkommen

Tilbake til nyhetsarkivet   David har lang erfaring fra håndtering og analyse av store datamengder, med spesielt god kompetanse på predikasjon og datamining. Har tung akademisk erfaring fra internasjonale og nasjonale forskningsinstitusjoner samt helsesektoren....

Fagdag – Teamutvikling og konflikthåndering

Tilbake til nyhetsarkivet   Læringsmålene for dagen var å utvikle bedre forståelse for egen adferd i team, hvilken effekt vi som teamdeltager har på andre og å forstå hvilken adferd som gjør andre i teamet bedre. Andre halvdel av dagen handlet om...

Sonat i vekst

Tilbake til nyhetsarkivet     Petur har spisskompetanse innen devops og utviklingsprosesser. Petur har dyp innsikt innen Atlassian sitt porfolio, spesielt Jira og Confluence, hvor han har lang erfaring med oppsett, design og utvikling. Han har jobbet mye med...

Fagdag – Internet of Things

Tilbake til nyhetsarkivet     Formålet med fagdagen var å gi et overblikk over de ulike anvendelsesområdene som Internet of Things synes å kunne få i fremtiden samt gi et praktisk innblikk i de ulike sensorteknologier som stadig blir bedre og billigere....

Fagdag – Docker

Tilbake til nyhetsarkivet Den digitale verden endrer seg fra dag til dag. Det blir viktig å klare å sette i produksjon nye digitale løsninger i høyt tempo men også på en kontrollert og sikker måte. Vi så litt  på hvordan Docker som verktøy kasse kan understøtte dette....

Battleship workshop

Tilbake til nyhetsarkivet Sonat gjennomførte nok en Battleship Workshop. Denne gangen for Javabin. Det var stor oppslutning om programmeringskonkurranse og en vinner ble kåret. Årets første Javabin møte ble arrangert i Sonat sine lokaler. Lars Aaberg og Ricki...

Fagdag – Cloud Azure

Fagdag – Cloud Azure

Tilbake til nyhetsarkivet Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god...

Oleg og Gemma – Våre nye kollegaer i november

Oleg og Gemma – Våre nye kollegaer i november

Tilbake til nyhetsarkivet Sonat har i dag 36 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom...

Fagdag  – Blockchain

Fagdag – Blockchain

Tilbake til nyhetsarkivet Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god...

Sonat etablerer seg i Oslo

Sonat etablerer seg i Oslo

Tilbake til nyhetsarkivet Sonat har i dag 36 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom...

Nye krefter i Sonat Bergen

Nye krefter i Sonat Bergen

Tilbake til nyhetsarkivet Sonat har i dag 36 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom...

Sonat skal evaluere valget 2017

Sonat skal evaluere valget 2017

Tilbake til nyhetsarkivet Sonat har i dag 36 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom...

Fagdag – August

Fagdag – August

Tilbake til nyhetsarkivet Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god...

Vi forsterker miljøet innen maskinlæring

Vi forsterker miljøet innen maskinlæring

Tilbake til nyhetsarkivet Sonat har i dag 33 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom...

Fagdag – sikkerhet og hacking

Fagdag – sikkerhet og hacking

Tilbake til nyhetsarkivet Hacker  En hacker er en person som forsøker å bryte ned eller bryte seg inn i et datasystem eller et datanettverk. Hackere kan motiveres av mange grunner som; økonomisk vinning, informasjonsinnsamling, sabotasje, spionasje eller for å...

Battle of Code – Fagdag

Battle of Code – Fagdag

Tilbake til nyhetsarkivet Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god...

Stor dag i Sonat

Stor dag i Sonat

Tilbake til nyhetsarkivet Sonat har i dag 31 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom...

Geir Lillebø begynner i Sonat

Geir Lillebø begynner i Sonat

Tilbake til nyhetsarkivet Sonat har i dag 31 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom...

Sonat med lag i Sparebanken Vest stafetten

Sonat med lag i Sparebanken Vest stafetten

Tilbake til nyhetsarkivet Sonat har i dag 31 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom...

Lennart Rolland starter i Sonat

Lennart Rolland starter i Sonat

Tilbake til nyhetsarkivet Sonat har i løpet av det siste året bygget opp Bergens fremste miljø innen maskinlæring og kunstig intelligens. I dag kjører vi prosjekt for kunder innen bransjer som; helse, maritim industri, bank, finans, etc. Vi har også utviklet et...

Fagdag  – User Interfaces

Fagdag – User Interfaces

Tilbake til nyhetsarkivet Hva er user interface? User interface har vært i rivende utvikling fra tidlig på 60-tallet. Fra de enkleste pekeverktøy via WYSIGY til i dag hvor vi ser HoloLens og VR få stadig større oppmerksomhet. Gjennom disse årene er det etablert mange...

Ny medarbeider i mars

Ny medarbeider i mars

Tilbake til nyhetsarkivet Sonat har i løpet av det siste året bygget opp Bergens fremste miljø innen maskinlæring og kunstig intelligens. I dag kjører vi prosjekt for kunder innen bransjer som; helse, maritim industri, bank, finans, etc. Vi har også utviklet et...

Fagdag – Serverless

Fagdag – Serverless

Tilbake til nyhetsarkivet Serverless – Hva er det? Serverless computing, er også kjent som function as a service (FaaS). Det er skybasert dataprosessering hvor kildekoden kjøres hos en skytjenesteleverandør. Skytjenesteleverandøren styrer helt og holdent...

Årets første fagdag – Tema: Innovasjon

Årets første fagdag – Tema: Innovasjon

Tilbake til nyhetsarkivet Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god...

Kurs i maskinlæring

Kurs i maskinlæring

Tilbake til nyhetsarkivet Maskinlæring er en gren av kunstig intelligens, et tverrfaglig fagområde med bidrag fra blant annet informatikk, matematikk og beregningsorientert statistikk. Det er en vitenskapelig disiplin opptatt av design og utvikling av algoritmer som...

Gaselleåret 2016

Gaselleåret 2016

Tilbake til nyhetsarkivet Gasellevirksomheter kåres av Dagens Næringsliv. Utmerkelsen gis til bedrifter som har hatt vekst de 3 siste regnskapsår samt har klart å vise til positive resultater i disse årene. 2016 var det året vi fikk utmerkelsen Gasellebedrift i...

Kompetanseåret 2016

Kompetanseåret 2016

Tilbake til nyhetsarkivet En ordsky viser hyppigheten av emneord i tekst. Første gang en ordsky ble presentert som en visualiserende teknikk var i 1992 i en tysk publikasjon. Denne representasjonsformen er blitt utbredt etter at store nettsteder som Flickr tok det i...

Årets julegave

Årets julegave

Tilbake til nyhetsarkivet Det er blitt en god tradisjon at bedrifter gir en julegave til et samfunnsnyttig formål. Årets julegave går til kreftsaken for barn. Det har vært en sak flere av våre ansatte har fått oppleve i nærfamilie. Det er Team Rynkeby som står for...

Tobias har første arbeidsdag

Tobias har første arbeidsdag

Tilbake til nyhetsarkivet sidetekst brødtekst   Sonat Consulting AS Sandviksboder 5 5035 Bergen, Norge Tlf: +47 982 19551 e-post: jonny.klemetsen@sonat.no NO 998 177 715 MVA Facebook LinkedIn...

Fagdag – Lean programvareutvikling

Fagdag – Lean programvareutvikling

Tilbake til nyhetsarkivet Fagdag i Sonat holdes siste fredag i måneden. Dagen er forberedt av en liten faggruppe. Fagdagen skal inneholde formidling av fagets state-of-the-art, gi rom for refleksjon og praktisk trening. Så fremt det ikke er viktige leveranser hos våre...

Nyansatt i oktober

Nyansatt i oktober

Tilbake til nyhetsarkivet       Francisco Roque(32) begynner hos Sonat fra og med 1.oktober. Francisco har bakgrunn fra Dansk Teknisk Høyskole og en Master i Bioinformatics og en PhD innen systembiologi. Han kan vise til en rekke publikasjoner i...

UX fagdag i august

UX fagdag i august

Tilbake til nyhetsarkivet Denne fagdagen var fokuset UX og brukertesting. Vi hadde engasjert en ekstern foredragsholder for å formidle det teoretiske rammeverket til oss samt gi oss praktiske treningsoppgaver. Det ble en dag med stort engasjement fra en nærmest...

Kurs i maskinlæring

Kurs i maskinlæring

Tilbake til nyhetsarkivet       I dag genereres enorme datamengder (transaksjoner, sensorer, interaksjoner, web-klikk mm) som skaper utfordringer og muligheter for bedrifter som lagrer dataene. Effektiv bruk av slike forretningsdata gir...

Velkommen til Olav Hugaas

Velkommen til Olav Hugaas

Tilbake til nyhetsarkivet   Olav har spisskompetanse på prosessforbedring, fasilitering, systemutvikling og systemintegrasjon. Han har lang erfaring med utviklingsverktøy som Javascript, Java, C#, MS SQL Server og Oracle. Olav har erfaring fra fasilitering av...

Fagdag – Maskinlæring

Fagdag – Maskinlæring

Tilbake til nyhetsarkivet Den akslererende mengden med data som samles inn gir nye mulighter for å skape helt ny innsikt og kunnskap. Vi er kommet der at maskiner kan lære basert på innsamlet data. Dette er et felt som forventes å utvikle seg enormt raskt i årene...

Har du lyst til å jobbe med den nyeste teknologien?

Har du lyst til å jobbe med den nyeste teknologien?

Tilbake til nyhetsarkivet Vi ser en økende etterspørsel etter våre tjenester, og ønsker derfor å ansette  utviklere med kompetanse innen front-end eller back-end systemutvikling. Til de rette kandidaten kan vi tilby et sterkt fagmiljø samt gode lønnsbetingelser og...

Fagdag – Front-end utvikling med React

Fagdag – Front-end utvikling med React

Tilbake til nyhetsarkivet Front-endutvikling blir stadig mer etterspurt og ny teknologi rulles inn i markedet. Et av de siste teknologier som har tatt store markedsandeler er React utviklet av Facebook. På denne fagdagen gikk vi inn i dybden på hvordan dette er skrudd...

Gamification i Sparebanken Vest

Gamification i Sparebanken Vest

Tilbake til nyhetsarkivet Ricki Sickenger holdt et 45 minutters foredrag om Gamification for nærmere 50 ansatte innen forretningsutvikling og IT i Sparebanken Vest. Foredraget tok utgangspunkt i Ricki sin lange erfaring med spilldesign og spillutvikling i Norge og...

Vi ønsker David velkommen

Vi ønsker David velkommen

Tilbake til nyhetsarkivet   David har lang erfaring fra håndtering og analyse av store datamengder, med spesielt god kompetanse på predikasjon og datamining. Har tung akademisk erfaring fra internasjonale og nasjonale forskningsinstitusjoner samt helsesektoren....

Fagdag – Teamutvikling og konflikthåndering

Fagdag – Teamutvikling og konflikthåndering

Tilbake til nyhetsarkivet   Læringsmålene for dagen var å utvikle bedre forståelse for egen adferd i team, hvilken effekt vi som teamdeltager har på andre og å forstå hvilken adferd som gjør andre i teamet bedre. Andre halvdel av dagen handlet om...

Sonat i vekst

Sonat i vekst

Tilbake til nyhetsarkivet     Petur har spisskompetanse innen devops og utviklingsprosesser. Petur har dyp innsikt innen Atlassian sitt porfolio, spesielt Jira og Confluence, hvor han har lang erfaring med oppsett, design og utvikling. Han har jobbet mye med...

Fagdag – Internet of Things

Fagdag – Internet of Things

Tilbake til nyhetsarkivet     Formålet med fagdagen var å gi et overblikk over de ulike anvendelsesområdene som Internet of Things synes å kunne få i fremtiden samt gi et praktisk innblikk i de ulike sensorteknologier som stadig blir bedre og billigere....

Fagdag – Docker

Fagdag – Docker

Tilbake til nyhetsarkivet Den digitale verden endrer seg fra dag til dag. Det blir viktig å klare å sette i produksjon nye digitale løsninger i høyt tempo men også på en kontrollert og sikker måte. Vi så litt  på hvordan Docker som verktøy kasse kan understøtte dette....

Battleship workshop

Battleship workshop

Tilbake til nyhetsarkivet Sonat gjennomførte nok en Battleship Workshop. Denne gangen for Javabin. Det var stor oppslutning om programmeringskonkurranse og en vinner ble kåret. Årets første Javabin møte ble arrangert i Sonat sine lokaler. Lars Aaberg og Ricki...

Sonat Consulting AS
Sandviksboder 5
5035 Bergen, Norge

Tlf: +47 982 19551
e-post: jonny.klemetsen@sonat.no
NO 998 177 715 MVA