Njål er ny mann på laget

Sonat har i dag 49 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse, maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arkitekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Sonat har...

Fagdag – Chatbots og maskinlæring

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og drikke. Tema for...

Velkommen til Hadrien

Sonat har i dag 49 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse, maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arkitekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Sonat har...

Velkommen til Ilya

      Sonat har i dag 49 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Sonat...

Velkommen til Arne Klein

Sonat har i dag 49 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Sonat har...

Vi styrker kompetansen innen VR

Sonat har i dag 49 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Sonat har...

Fagdag – Kubernetes

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og drikke. Vi kjørte...

Sonat Oslo styrker .NET miljøet

Veksten fortsetter i Sonat Consulting Oslo og vi er veldig glade for at Thomas Eyde har valgt å begynne hos oss. Thomas er ansatt i stilling som senior systemutvikler/partner i Oslo. Thomas er en erfaren full-stack .NET utvikler med mer enn 20 års erfaring som...

Hvordan kontinuerlig levere nye digitale tjenester til dine kunder?

Sonat har i dag 43 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse, maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arkitekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Vi er...

Ny senior systemutvikler ansatt i Sonat Oslo

Sonat har i dag 43 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse, maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arkitekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Vi er...

Fagdag – Teamutvikling og konflikthåndtering

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og øl. Årets første...

Kurs i maskinlæring

Sonat har i dag 42 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Vi er...

Nye sterke fagfolk i Sonat

Sonat har i dag 42 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Vi er...

Gaselleåret 2017

Sonat har i dag 42 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Vi er...

Årets julegave

Sonat har i dag 42 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Vi er...

Kompetanseåret 2017

Sonat har i dag 40 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Vi er...

Fagdag – Cloud Azure

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og øl. Fagdagen i...

Oleg og Gemma – Våre nye kollegaer i november

Sonat har i dag 36 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Vi er...

Fagdag – Blockchain

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og øl. Fagdagen i...

Sonat etablerer seg i Oslo

Sonat har i dag 36 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Vi har over...

Nye krefter i Sonat Bergen

Sonat har i dag 36 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Sonat har...

Sonat skal evaluere valget 2017

Sonat har i dag 36 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Kommunal- og...

Fagdag – August

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og øl. Milepæl for...

Vi forsterker miljøet innen maskinlæring

Sonat har i dag 33 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. I dag har...

Fagdag – sikkerhet og hacking

Hacker  En hacker er en person som forsøker å bryte ned eller bryte seg inn i et datasystem eller et datanettverk. Hackere kan motiveres av mange grunner som; økonomisk vinning, informasjonsinnsamling, sabotasje, spionasje eller for å evaluere datasystemenes svakheter...

Battle of Code – Fagdag

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og øl. Fredag...

Stor dag i Sonat

Sonat har i dag 31 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. I 2016...

Geir Lillebø begynner i Sonat

Sonat har i dag 31 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. I dag har...

Sonat med lag i Sparebanken Vest stafetten

Sonat har i dag 31 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Vi innledet...

Lennart Rolland starter i Sonat

Sonat har i løpet av det siste året bygget opp Bergens fremste miljø innen maskinlæring og kunstig intelligens. I dag kjører vi prosjekt for kunder innen bransjer som; helse, maritim industri, bank, finans, etc. Vi har også utviklet et bedriftsinternt kurs og...

Fagdag – User Interfaces

Hva er user interface? User interface har vært i rivende utvikling fra tidlig på 60-tallet. Fra de enkleste pekeverktøy via WYSIGY til i dag hvor vi ser HoloLens og VR få stadig større oppmerksomhet. Gjennom disse årene er det etablert mange gode praksiser på hvordan...

Ny medarbeider i mars

Sonat har i løpet av det siste året bygget opp Bergens fremste miljø innen maskinlæring og kunstig intelligens. I dag kjører vi prosjekt for kunder innen bransjer som; helse, maritim industri, bank, finans, etc. Vi har også utviklet et bedriftsinternt kurs og...

Fagdag – Serverless

Serverless - Hva er det? Serverless computing, er også kjent som function as a service (FaaS). Det er skybasert dataprosessering hvor kildekoden kjøres hos en skytjenesteleverandør. Skytjenesteleverandøren styrer helt og holdent funksjonen. Det vil si at funksjonen...

Årets første fagdag – Tema: Innovasjon

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og øl. Årets første...

Kurs i maskinlæring

Maskinlæring er en gren av kunstig intelligens, et tverrfaglig fagområde med bidrag fra blant annet informatikk, matematikk og beregningsorientert statistikk. Det er en vitenskapelig disiplin opptatt av design og utvikling av algoritmer som gjør datamaskiner i stand å...

Gaselleåret 2016

Gasellevirksomheter kåres av Dagens Næringsliv. Utmerkelsen gis til bedrifter som har hatt vekst de 3 siste regnskapsår samt har klart å vise til positive resultater i disse årene. 2016 var det året vi fikk utmerkelsen Gasellebedrift i Hordaland. Vi har siden vi...

Kompetanseåret 2016

En ordsky viser hyppigheten av emneord i tekst. Første gang en ordsky ble presentert som en visualiserende teknikk var i 1992 i en tysk publikasjon. Denne representasjonsformen er blitt utbredt etter at store nettsteder som Flickr tok det i bruk. Vi i Sonat Consulting...

Årets julegave

Det er blitt en god tradisjon at bedrifter gir en julegave til et samfunnsnyttig formål. Årets julegave går til kreftsaken for barn. Det har vært en sak flere av våre ansatte har fått oppleve i nærfamilie. Det er Team Rynkeby som står for innsamlingen og honoraret går...

Tobias har første arbeidsdag

sidetekst brødtekst   Sonat Consulting AS Sandviksboder 5 5035 Bergen, Norge Tlf: +47 982 19551 e-post: jonny.klemetsen@sonat.no NO 998 177 715 MVA Facebook LinkedIn...

Fagdag – Lean programvareutvikling

Fagdag i Sonat holdes siste fredag i måneden. Dagen er forberedt av en liten faggruppe. Fagdagen skal inneholde formidling av fagets state-of-the-art, gi rom for refleksjon og praktisk trening. Så fremt det ikke er viktige leveranser hos våre kunder forventes det at...

Nyansatt i oktober

      Francisco Roque(32) begynner hos Sonat fra og med 1.oktober. Francisco har bakgrunn fra Dansk Teknisk Høyskole og en Master i Bioinformatics og en PhD innen systembiologi. Han kan vise til en rekke publikasjoner i internasjonalt anerkjente tidsskrift. Francisco...

UX fagdag i august

Denne fagdagen var fokuset UX og brukertesting. Vi hadde engasjert en ekstern foredragsholder for å formidle det teoretiske rammeverket til oss samt gi oss praktiske treningsoppgaver. Det ble en dag med stort engasjement fra en nærmest fullsatt sal. Sondre hadde...

Kurs i maskinlæring

      I dag genereres enorme datamengder (transaksjoner, sensorer, interaksjoner, web-klikk mm) som skaper utfordringer og muligheter for bedrifter som lagrer dataene. Effektiv bruk av slike forretningsdata gir konkurransefordeler. Målet med dette kurset er å gi en...

Velkommen til Olav Hugaas

  Olav har spisskompetanse på prosessforbedring, fasilitering, systemutvikling og systemintegrasjon. Han har lang erfaring med utviklingsverktøy som Javascript, Java, C#, MS SQL Server og Oracle. Olav har erfaring fra fasilitering av grupper ifm fusjonsprosesser og...

Fagdag – Maskinlæring

Den akslererende mengden med data som samles inn gir nye mulighter for å skape helt ny innsikt og kunnskap. Vi er kommet der at maskiner kan lære basert på innsamlet data. Dette er et felt som forventes å utvikle seg enormt raskt i årene fremover. Vi tok for oss...

Har du lyst til å jobbe med den nyeste teknologien?

Vi ser en økende etterspørsel etter våre tjenester, og ønsker derfor å ansette  utviklere med kompetanse innen front-end eller back-end systemutvikling. Til de rette kandidaten kan vi tilby et sterkt fagmiljø samt gode lønnsbetingelser og medeierskap. Vårt mål er å...

Fagdag – Front-end utvikling med React

Front-endutvikling blir stadig mer etterspurt og ny teknologi rulles inn i markedet. Et av de siste teknologier som har tatt store markedsandeler er React utviklet av Facebook. På denne fagdagen gikk vi inn i dybden på hvordan dette er skrudd sammen. For mer...

Gamification i Sparebanken Vest

Ricki Sickenger holdt et 45 minutters foredrag om Gamification for nærmere 50 ansatte innen forretningsutvikling og IT i Sparebanken Vest. Foredraget tok utgangspunkt i Ricki sin lange erfaring med spilldesign og spillutvikling i Norge og Hellas i perioden fra 1998 -...

Vi ønsker David velkommen

  David har lang erfaring fra håndtering og analyse av store datamengder, med spesielt god kompetanse på predikasjon og datamining. Har tung akademisk erfaring fra internasjonale og nasjonale forskningsinstitusjoner samt helsesektoren. Innen helse har han arbeidet med...

Fagdag – Teamutvikling og konflikthåndering

  Læringsmålene for dagen var å utvikle bedre forståelse for egen adferd i team, hvilken effekt vi som teamdeltager har på andre og å forstå hvilken adferd som gjør andre i teamet bedre. Andre halvdel av dagen handlet om konflikthåndtering. Målsetningen var å gi et...

Sonat i vekst

    Petur har spisskompetanse innen devops og utviklingsprosesser. Petur har dyp innsikt innen Atlassian sitt porfolio, spesielt Jira og Confluence, hvor han har lang erfaring med oppsett, design og utvikling. Han har jobbet mye med Java, Python og frontend. Petur har...

Fagdag – Internet of Things

    Formålet med fagdagen var å gi et overblikk over de ulike anvendelsesområdene som Internet of Things synes å kunne få i fremtiden samt gi et praktisk innblikk i de ulike sensorteknologier som stadig blir bedre og billigere. Dagens progam var satt sammen av Sondre,...

Fagdag – Docker

Den digitale verden endrer seg fra dag til dag. Det blir viktig å klare å sette i produksjon nye digitale løsninger i høyt tempo men også på en kontrollert og sikker måte. Vi så litt  på hvordan Docker som verktøy kasse kan understøtte dette. Formålet med dagen var å...

Battleship workshop

Sonat gjennomførte nok en Battleship Workshop. Denne gangen for Javabin. Det var stor oppslutning om programmeringskonkurranse og en vinner ble kåret. Årets første Javabin møte ble arrangert i Sonat sine lokaler. Lars Aaberg og Ricki Sickenger fra Sonat Consulting har...

Njål er ny mann på laget

Njål er ny mann på laget

Sonat har i dag 49 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse, maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arkitekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Sonat har...

Fagdag – Chatbots og maskinlæring

Fagdag – Chatbots og maskinlæring

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og drikke. Tema for...

Velkommen til Hadrien

Velkommen til Hadrien

Sonat har i dag 49 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse, maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arkitekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Sonat har...

Velkommen til Ilya

Velkommen til Ilya

      Sonat har i dag 49 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Sonat...

Velkommen til Arne Klein

Velkommen til Arne Klein

Sonat har i dag 49 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Sonat har...

Vi styrker kompetansen innen VR

Vi styrker kompetansen innen VR

Sonat har i dag 49 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Sonat har...

Fagdag – Kubernetes

Fagdag – Kubernetes

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og drikke. Vi kjørte...

Sonat Oslo styrker .NET miljøet

Sonat Oslo styrker .NET miljøet

Veksten fortsetter i Sonat Consulting Oslo og vi er veldig glade for at Thomas Eyde har valgt å begynne hos oss. Thomas er ansatt i stilling som senior systemutvikler/partner i Oslo. Thomas er en erfaren full-stack .NET utvikler med mer enn 20 års erfaring som...

Hvordan kontinuerlig levere nye digitale tjenester til dine kunder?

Hvordan kontinuerlig levere nye digitale tjenester til dine kunder?

Sonat har i dag 43 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse, maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arkitekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Vi er...

Ny senior systemutvikler ansatt i Sonat Oslo

Ny senior systemutvikler ansatt i Sonat Oslo

Sonat har i dag 43 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse, maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arkitekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Vi er...

Fagdag – Teamutvikling og konflikthåndtering

Fagdag – Teamutvikling og konflikthåndtering

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og øl. Årets første...

Kurs i maskinlæring

Kurs i maskinlæring

Sonat har i dag 42 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Vi er...

Nye sterke fagfolk i Sonat

Nye sterke fagfolk i Sonat

Sonat har i dag 42 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Vi er...

Gaselleåret 2017

Gaselleåret 2017

Sonat har i dag 42 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Vi er...

Årets julegave

Årets julegave

Sonat har i dag 42 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Vi er...

Kompetanseåret 2017

Kompetanseåret 2017

Sonat har i dag 40 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Vi er...

Fagdag – Cloud Azure

Fagdag – Cloud Azure

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og øl. Fagdagen i...

Oleg og Gemma – Våre nye kollegaer i november

Oleg og Gemma – Våre nye kollegaer i november

Sonat har i dag 36 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Vi er...

Fagdag  – Blockchain

Fagdag – Blockchain

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og øl. Fagdagen i...

Sonat etablerer seg i Oslo

Sonat etablerer seg i Oslo

Sonat har i dag 36 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Vi har over...

Nye krefter i Sonat Bergen

Nye krefter i Sonat Bergen

Sonat har i dag 36 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Sonat har...

Sonat skal evaluere valget 2017

Sonat skal evaluere valget 2017

Sonat har i dag 36 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Kommunal- og...

Fagdag – August

Fagdag – August

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og øl. Milepæl for...

Vi forsterker miljøet innen maskinlæring

Vi forsterker miljøet innen maskinlæring

Sonat har i dag 33 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. I dag har...

Fagdag – sikkerhet og hacking

Fagdag – sikkerhet og hacking

Hacker  En hacker er en person som forsøker å bryte ned eller bryte seg inn i et datasystem eller et datanettverk. Hackere kan motiveres av mange grunner som; økonomisk vinning, informasjonsinnsamling, sabotasje, spionasje eller for å evaluere datasystemenes svakheter...

Battle of Code – Fagdag

Battle of Code – Fagdag

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og øl. Fredag...

Stor dag i Sonat

Stor dag i Sonat

Sonat har i dag 31 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. I 2016...

Geir Lillebø begynner i Sonat

Geir Lillebø begynner i Sonat

Sonat har i dag 31 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. I dag har...

Sonat med lag i Sparebanken Vest stafetten

Sonat med lag i Sparebanken Vest stafetten

Sonat har i dag 31 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Vi innledet...

Lennart Rolland starter i Sonat

Lennart Rolland starter i Sonat

Sonat har i løpet av det siste året bygget opp Bergens fremste miljø innen maskinlæring og kunstig intelligens. I dag kjører vi prosjekt for kunder innen bransjer som; helse, maritim industri, bank, finans, etc. Vi har også utviklet et bedriftsinternt kurs og...

Fagdag  – User Interfaces

Fagdag – User Interfaces

Hva er user interface? User interface har vært i rivende utvikling fra tidlig på 60-tallet. Fra de enkleste pekeverktøy via WYSIGY til i dag hvor vi ser HoloLens og VR få stadig større oppmerksomhet. Gjennom disse årene er det etablert mange gode praksiser på hvordan...

Ny medarbeider i mars

Ny medarbeider i mars

Sonat har i løpet av det siste året bygget opp Bergens fremste miljø innen maskinlæring og kunstig intelligens. I dag kjører vi prosjekt for kunder innen bransjer som; helse, maritim industri, bank, finans, etc. Vi har også utviklet et bedriftsinternt kurs og...

Fagdag – Serverless

Fagdag – Serverless

Serverless - Hva er det? Serverless computing, er også kjent som function as a service (FaaS). Det er skybasert dataprosessering hvor kildekoden kjøres hos en skytjenesteleverandør. Skytjenesteleverandøren styrer helt og holdent funksjonen. Det vil si at funksjonen...

Årets første fagdag – Tema: Innovasjon

Årets første fagdag – Tema: Innovasjon

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og øl. Årets første...

Kurs i maskinlæring

Kurs i maskinlæring

Maskinlæring er en gren av kunstig intelligens, et tverrfaglig fagområde med bidrag fra blant annet informatikk, matematikk og beregningsorientert statistikk. Det er en vitenskapelig disiplin opptatt av design og utvikling av algoritmer som gjør datamaskiner i stand å...

Gaselleåret 2016

Gaselleåret 2016

Gasellevirksomheter kåres av Dagens Næringsliv. Utmerkelsen gis til bedrifter som har hatt vekst de 3 siste regnskapsår samt har klart å vise til positive resultater i disse årene. 2016 var det året vi fikk utmerkelsen Gasellebedrift i Hordaland. Vi har siden vi...

Kompetanseåret 2016

Kompetanseåret 2016

En ordsky viser hyppigheten av emneord i tekst. Første gang en ordsky ble presentert som en visualiserende teknikk var i 1992 i en tysk publikasjon. Denne representasjonsformen er blitt utbredt etter at store nettsteder som Flickr tok det i bruk. Vi i Sonat Consulting...

Årets julegave

Årets julegave

Det er blitt en god tradisjon at bedrifter gir en julegave til et samfunnsnyttig formål. Årets julegave går til kreftsaken for barn. Det har vært en sak flere av våre ansatte har fått oppleve i nærfamilie. Det er Team Rynkeby som står for innsamlingen og honoraret går...

Tobias har første arbeidsdag

Tobias har første arbeidsdag

sidetekst brødtekst   Sonat Consulting AS Sandviksboder 5 5035 Bergen, Norge Tlf: +47 982 19551 e-post: jonny.klemetsen@sonat.no NO 998 177 715 MVA Facebook LinkedIn...

Fagdag – Lean programvareutvikling

Fagdag – Lean programvareutvikling

Fagdag i Sonat holdes siste fredag i måneden. Dagen er forberedt av en liten faggruppe. Fagdagen skal inneholde formidling av fagets state-of-the-art, gi rom for refleksjon og praktisk trening. Så fremt det ikke er viktige leveranser hos våre kunder forventes det at...

Nyansatt i oktober

Nyansatt i oktober

      Francisco Roque(32) begynner hos Sonat fra og med 1.oktober. Francisco har bakgrunn fra Dansk Teknisk Høyskole og en Master i Bioinformatics og en PhD innen systembiologi. Han kan vise til en rekke publikasjoner i internasjonalt anerkjente tidsskrift. Francisco...

UX fagdag i august

UX fagdag i august

Denne fagdagen var fokuset UX og brukertesting. Vi hadde engasjert en ekstern foredragsholder for å formidle det teoretiske rammeverket til oss samt gi oss praktiske treningsoppgaver. Det ble en dag med stort engasjement fra en nærmest fullsatt sal. Sondre hadde...

Kurs i maskinlæring

Kurs i maskinlæring

      I dag genereres enorme datamengder (transaksjoner, sensorer, interaksjoner, web-klikk mm) som skaper utfordringer og muligheter for bedrifter som lagrer dataene. Effektiv bruk av slike forretningsdata gir konkurransefordeler. Målet med dette kurset er å gi en...

Velkommen til Olav Hugaas

Velkommen til Olav Hugaas

  Olav har spisskompetanse på prosessforbedring, fasilitering, systemutvikling og systemintegrasjon. Han har lang erfaring med utviklingsverktøy som Javascript, Java, C#, MS SQL Server og Oracle. Olav har erfaring fra fasilitering av grupper ifm fusjonsprosesser og...

Fagdag – Maskinlæring

Fagdag – Maskinlæring

Den akslererende mengden med data som samles inn gir nye mulighter for å skape helt ny innsikt og kunnskap. Vi er kommet der at maskiner kan lære basert på innsamlet data. Dette er et felt som forventes å utvikle seg enormt raskt i årene fremover. Vi tok for oss...

Har du lyst til å jobbe med den nyeste teknologien?

Har du lyst til å jobbe med den nyeste teknologien?

Vi ser en økende etterspørsel etter våre tjenester, og ønsker derfor å ansette  utviklere med kompetanse innen front-end eller back-end systemutvikling. Til de rette kandidaten kan vi tilby et sterkt fagmiljø samt gode lønnsbetingelser og medeierskap. Vårt mål er å...

Fagdag – Front-end utvikling med React

Fagdag – Front-end utvikling med React

Front-endutvikling blir stadig mer etterspurt og ny teknologi rulles inn i markedet. Et av de siste teknologier som har tatt store markedsandeler er React utviklet av Facebook. På denne fagdagen gikk vi inn i dybden på hvordan dette er skrudd sammen. For mer...

Gamification i Sparebanken Vest

Gamification i Sparebanken Vest

Ricki Sickenger holdt et 45 minutters foredrag om Gamification for nærmere 50 ansatte innen forretningsutvikling og IT i Sparebanken Vest. Foredraget tok utgangspunkt i Ricki sin lange erfaring med spilldesign og spillutvikling i Norge og Hellas i perioden fra 1998 -...

Vi ønsker David velkommen

Vi ønsker David velkommen

  David har lang erfaring fra håndtering og analyse av store datamengder, med spesielt god kompetanse på predikasjon og datamining. Har tung akademisk erfaring fra internasjonale og nasjonale forskningsinstitusjoner samt helsesektoren. Innen helse har han arbeidet med...

Fagdag – Teamutvikling og konflikthåndering

Fagdag – Teamutvikling og konflikthåndering

  Læringsmålene for dagen var å utvikle bedre forståelse for egen adferd i team, hvilken effekt vi som teamdeltager har på andre og å forstå hvilken adferd som gjør andre i teamet bedre. Andre halvdel av dagen handlet om konflikthåndtering. Målsetningen var å gi et...

Sonat i vekst

Sonat i vekst

    Petur har spisskompetanse innen devops og utviklingsprosesser. Petur har dyp innsikt innen Atlassian sitt porfolio, spesielt Jira og Confluence, hvor han har lang erfaring med oppsett, design og utvikling. Han har jobbet mye med Java, Python og frontend. Petur har...

Fagdag – Internet of Things

Fagdag – Internet of Things

    Formålet med fagdagen var å gi et overblikk over de ulike anvendelsesområdene som Internet of Things synes å kunne få i fremtiden samt gi et praktisk innblikk i de ulike sensorteknologier som stadig blir bedre og billigere. Dagens progam var satt sammen av Sondre,...

Fagdag – Docker

Fagdag – Docker

Den digitale verden endrer seg fra dag til dag. Det blir viktig å klare å sette i produksjon nye digitale løsninger i høyt tempo men også på en kontrollert og sikker måte. Vi så litt  på hvordan Docker som verktøy kasse kan understøtte dette. Formålet med dagen var å...

Battleship workshop

Battleship workshop

Sonat gjennomførte nok en Battleship Workshop. Denne gangen for Javabin. Det var stor oppslutning om programmeringskonkurranse og en vinner ble kåret. Årets første Javabin møte ble arrangert i Sonat sine lokaler. Lars Aaberg og Ricki Sickenger fra Sonat Consulting har...

Sonat Consulting AS
Sandviksboder 5
5035 Bergen, Norge

Tlf: +47 982 19551
e-post: jonny.klemetsen@sonat.no
NO 998 177 715 MVA