Fagdag – User Interfaces

apr 2, 2017

Hva er user interface?

User interface har vært i rivende utvikling fra tidlig på 60-tallet. Fra de enkleste pekeverktøy via WYSIGY til i dag hvor vi ser HoloLens og VR få stadig større oppmerksomhet. Gjennom disse årene er det etablert mange gode praksiser på hvordan slike grensesnitt best kan designes. Gode prinsipp er etablert. Nå nå VR og HoloLens får stadig større utbredelse ser vi at de gode retningslinjer for brukeropplevelse må skrives om. Vi er ennå tidlig i utviklingen så her gjenstår mye erfaring å vinne får vi ser en etablert beste praksis.

 

Tradisjonen tro så ble det holdt en fagdag i mars om user interface. Dagen var planlagt over lang tid av Ricki, Tobias og Øyvind. Dagen var lagt til Raddisson Bryggen. Programmet var tett pakket og tempoet stort.

Program:

08:45 – 09:00 Innledning og læringsmål for dagen – Ricki

09:00 – 09:45 Grensesnitt trender/forskning/framtiden – Sondre

09:45 – 10:05 Grunnregler for godt UI design – Øyvind

10:05 – 10:15 Design for hackers – Tobias

10:35 – 11:05 Hva kjennetegner gode team? – Jonny

11:05 – 11:30 Gruppeoppgave #1 – Analyse av brukergrensesnitt

11:30  – 12:15 Lunsj

12:15 – 12:30 Presentasjon av gruppeoppgave #1

12:30 – 13:30 Gruppeoppgave #2 – Utvikling av brukergrensesnitt

13:30 – 14:00 Presentasjon av oppgaven

14:00 – 14:10 Pause

14:10 – 14:40 Atomic design + storybook

14:40 – 15:10 Gruppearbeid #3 – Storybook

15:10 – 15:30 Evaluering av team og gruppene

15:30 – 16:00 Oppsummering og avrunding

Dagen ble evaluering til godt over 5 poeng av 6 mulige. Vi avsluttet fredagskvelden med en tur på Escalon med tapas og vin/øl. Deretter ble det shuffleboard m.m.

 

 

 

Sonat Consulting AS
Sandviksboder 5
5035 Bergen, Norge

Tlf: +47 982 19551
e-post: jonny.klemetsen@sonat.no
NO 998 177 715 MVA