Kompetanseutvikling

Vi har fokus på utvikling av kurs og trening for våre kunder. Alle kurs som tilbys våre kunder er kvalitetssikret og referanser kan oppgis om ønskelig.
Hvordan skape effektive prosesser?

Vi har på en morsom måte laget et dagskurs og trening i prosessutvikling. Vi benytter her et spill fra Cardiff University for å simulere hva som skaper gode og effektive prosesser. Dette kombinert med noen grunnleggende analyseverktøy for prosesser.

Produktark – prosessforbedringsspillet

Spillifisering

Vi har utviklet et konsept for Spillifisering eller Gamification av forskjellige typer virksomhetsprosesser. Det kan være innen finans, forsikring, helse eller kundeservice. Prinsippene kan også brukes for utforming av målesystemer og måleparametere relatert til virksomhetsprosesser.

Produktark – spillifisering

Maskinlæring

I dag genereres enorme datamengder (transaksjoner, sensorer, interaksjoner, web-klikk mm) som skaper utfordringer og muligheter for bedrifter som lagrer dataene. Effektiv bruk av slike forretningsdata gir konkurransefordeler. Målet med dette kurset er å gi en introduksjon til avansert data analyse, også kalt maskinlæring eller prediktiv modellering, for å forutsi fremtidige hendelser og «next best action».
På kurset lærer du å anvende slike metoder, samt å beregne forretningsverdi for analysetiltak.

Produktark – Maskinlæring

Hva er god prosjekteierstyring og styringsgrupppearbeid?

Kurset og treningen tar utgangspunkt i hva som er den mest effektive måten å utøve prosjekteierskap. Vi vil her berører viktige styringsprinsipp, styringsområder og beslutningspunkt i et prosjekt. Prosjektmodellen som legges tilgrunn er basert på PRINCE2 begreper. Kurset og treningen går over en dag.

Produktark – prosjekteierstyring

Battle of Code – Hvem er din Codemaster?

Utfordringen for de fleste IT ledere som skal arrangere interne sosiale og faglige samlinger er å finne frem til et godt innhold. Det utfordrer kreativiteten og er også arbeidskrevende å forberede. Battle of Code er et opplegg som skaper stor entusiasme og engasjement hos deltagerne. Dette er et konsept som passer godt inn i dagssamlinger for IT avdelinger og IT team. Her får deltagerne bryne seg på en konkret programmeringsoppgave der målet er å designe, utvikle og teste egenutviklet programvare innenfor en meget kort tidsramme.

Produktark – Battle of Code

Hvordan utvikle gode team?

Teamutvikling blir stadig viktigere og viktigere i dagens kunnskapsbaserte samfunn. Dette kurset fokuserer på hvilke mekanismer som skaper effektive team. Formålet er å gi kursdeltager tilstrekkelig kunnskap slik at man kan selv se hvilke ferdigheter teamet må tilegne seg for å fungere bedre. Kurset vil også gi en liten introduksjon til de viktigste ferdighetene i team og hvordan disse kan utvikles over tid.


Produktark – Teamutvikling

Sonat Consulting AS
Sandviksboder 5
5035 Bergen, Norge

Tlf: +47 982 19551
e-post: jonny.klemetsen@sonat.no
NO 998 177 715 MVA