Management Consulting
Digital strategi og planlegging

Vi arbeider med utvikling av strategier for å skape gode brukeropplevelser og digitale tjenester. Vi tar utgangspunkt i våre kunders nå-situasjon og i samarbeid med våre kunder tegner vi opp et fremtidsbilde. Veien frem mot dette målbildet planlegger vi i lag og gjerne i etapper. Her har vi erfaring fra prosjekter innen bank, forsikring, offentlig sektor og helse.
Prosessforbedring og LEAN

Vi har sterk faglig kompetanse innen prosessforbedring og LEAN. Vi vektlegger teamutvikling, medarbeiderinvolvering og bruk av visuelle virkemiddel. Vi har også utviklet et treningstilbud i bruk av verktøy som A3, verdistrømsanalyse og forbedringstavler.Våre kunder innen dette området omfatter industrivirksomheter, offentlig virksomheter, finansvirksomheter og akademia.
IT Prosjektledelse

Vi har kompetanse til å lede både IT utviklings- og implementeringsprosjekt. Vår kompetanse omfatter en metodisk tilnærming til prosjektledelse. Gjerne basert på PRINCE2. Vi har erfaring med å lede prosjekt innen både privat og offentlige virksomheter.

IT anskaffelse

Vi har erfaring med IT anskaffelser innen områdene Lønn, Personal, CRM, ERP og økonomiløsninger. Vår kompetanse omfatter prosjektledelse, kravspesifikasjon, prosessutvikling, kontraktsforhandlinger, leverandøroppfølgning, gjennomføring av godkjenningstester, organisasjonsutvikling og gevinstrealisering. Som eksempel kan nevnes anskaffelse av personalsystem til et stor offentlig virksomhet med 5000 ansatte.

Sonat Consulting AS
Sandviksboder 5
5035 Bergen, Norge

Tlf: +47 982 19551
e-post: jonny.klemetsen@sonat.no
NO 998 177 715 MVA