Technology Consulting
Java teknologi

Vi har meget god kompetanse på javascript og javateknologi. Det omfatter både front-end og back-end. Vi utvikler løsninger for både Telecom, media, bank og forsikring basert på denne teknologien. Det omfatter integrasjon mellom ulike teknolgier og systemer for å skape forenkling og automatisering av prosesser. Et av våre fremste prestasjoner innen området var å bidra til en robust og skalerbar medieplattform for TV2 og Vimond under OL i Sotsji. Plattformen håndterte i perioder over 60% av internett trafikken i Norge og hadde fremdeles kapasitet til ytterligere oppskalering.

Mobil teknologi

Vi har kompetanse og erfaring med utvikling av mobile løsninger basert på alle plattformer. Det omfatter Apple IOS, Android og Windows Phone. Løsningene som vi omfatter mobilbank, ledelsesrapporteringsløsninger og helse- og omsorgsløsninger. Et eksempel er HoNOS for Helse Møre. HoNOS er et analyseverktøy for ambulerende team innen psykiatri i Helse Møre. Verktøyet benyttes som beslutningsstøtte ifm planlegging av et behandlingsforløp.
Maskinlæring

Et av de områdene som det knytter seg store forventninger til i årene fremover er maskinlæring. Maskinlæring er et område som har eksplodert i interesse i mange bransjer pga nye muligheter til å samle inn data. I kombinasjon av økt forståelsen av hvordan man trener opp maskiner basert på matematikk og statistikk gir dette en ny mulighet til å utvikle gode prediksjonsmodeller. Vi har kompetanse på Azure ML, IBM Watson, MS SQLserver R, Pyton og Spark og kan vise til prosjekt med oppsiktsvekkende gode resultat.
Microsoft teknologi

Vi har sterk kompetanse på Microsoft teknologi. Det omfatter front-end teknologi med javascript såvel som C#, ASP.NET, Windows Phone, Sharepoint og MS SQL server. Vi har erfaring med utvikling av løsninger for saksbehandling i bank, nettportal for eiendomsmegling, håndtering av teknisk dokumentasjon, mobil bank og rapporteringsløsninger.

Sonat Consulting AS
Sandviksboder 5
5035 Bergen, Norge

Tlf: +47 982 19551
e-post: jonny.klemetsen@sonat.no
NO 998 177 715 MVA