Velkommen til Arne Klein

mar 25, 2018

Sonat har i dag 49 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse ,maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arktekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år. Sonat har kontor i Bergen og Oslo.

Gjennom de siste 18 månedene så har behovet for kompetanse innen Data Science, Maskinlæing og Kunstig Intelligens økt kraftig i Bergen. Vi ser at stadig flere av våre kunder satser på dette området. Det har gjort at vi har klart å bygge oss opp til å inneha det tyngte og breddeste konsulentmiljøet på Vestlandet. Vi er nå engasjert i prosjekter for kunder i bank, finans, media, industri og martime sektor. Her trener vi algoritmer på eksisterende eller strømmende data. Såkalt supervised learning og unsupervised learning.

Vi har vært så heldig å bygge et internasjonalt miljø bestående av ekperter fra Sverige, Portugal, England og nå Tyskland. Dette er mennesker som kommer fra topp internasjonale universitet og innehar en PhD. Dette gir oss en unik mulighet til å trekke på europeiske impulser til videreutvikling av vårt fagområde.

Vi har nå fått styrket laget med Arne Klein. Arne har en sterk akademisk bakgrunn i matematisk optimering og fysikk med spesialisering i simulasjon og numerisk matematikk fra sin utdanning i Tyskland og Norge. Han har mange års erfaring med utvikling og har også jobbet som selvstendig næringsdrivende.

Han har særlig kompetanse innen komplekse matematiske problemstillinger knyttet til utvikling og har jobbet mye med optimering innen fornybar energi.

Sonat Consulting AS
Sandviksboder 5
5035 Bergen, Norge

Tlf: +47 982 19551
e-post: jonny.klemetsen@sonat.no
NO 998 177 715 MVA