Tjenester

Maskinlæring / AI


Konkurransekraft gjennom data.

Maskinlæring / AI


Et av de områdene som det knytter seg store forventninger til i årene fremover er maskinlæring. Maskinlæring er et område som har eksplodert i interesse i mange bransjer pga nye muligheter til å samle inn data.
I kombinasjon av økt forståelse av hvordan man trener opp maskiner basert på matematikk og statistikk gir dette en ny mulighet til å utvikle gode prediksjonsmodeller. Vi har kompetanse på Azure ML, IBM Watson, MS SQLserver R, Python og Spark og kan vise til prosjekt med oppsiktsvekkende gode resultat.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no
+47 924 14 706

Sonat Consulting Bergen AS
Sandviksboder 5
5034 Bergen

Kontakt:
jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551