Tjenester

Vår visjon er å gjøre våre kunder gode på samspillet mellom teknologi, forretningsutvikling og ledelse.

Konkurransekraft gjennom data.

Vi tror at alle gode prestasjoner skapes av menneskers holdninger,
motivasjon, kompetanse og eierskapet til prosesser og IT.
Vi tilbyr tjenester relatert til både Management Consulting og Technology Consulting.
Denne kombinasjonen av tjenester og kompetanse blir stadig viktigere i en verden der teknologi og data er den viktigste drivkraft til mer effektiv forretningsdrift, nye forretningsmodeller og tjenester.

Management Consulting

Sonat tilbyr rådgivingstjenester til våre kunder som ønsker å etablere gode strategier for digitalisering. Den teknologiske utviklingen akselererer og som en ledende aktør er vi forpliktet til å være kjent med de overordnede teknologiske utviklingstrekk. Vi vil gjennom vår brede erfaring med digitalisering kunne bidra til at våre kunder kan skape nye forretningsmessige muligheter ved å ta i bruk ny eller utnytte eksisterende teknologi. Våre tjenester retter seg mot strategisk planlegging, prosessforbedring, anskaffelser av IT løsninger og arkitekturplanleggging.

Vi leverer kundetilpassede tjenester som:

 • Digital strategi
 • Maskinlæring / AI strategi
 • Prosessforbedring
 • Prosjektledelse
 • Arkitekturrådgiving

 

Technology Consulting

Sonat har noen av de fremste eksperter på å lage gode digitale opplevelser og løsninger. Vi lager gode løsninger basert på Java og Open source. Vi har også tung kompetanse med bruk av Microsoft teknologi. Stadig flere av våre kunder tar i bruk skytjenester og vi bygger hver dag stadig dypere kunnskap om det. Det gjør oss meget leveransedyktig ift å rådgi våre kunder ift å best mulig dra nytte av de nye mulighetene som daglig publiseres på skyplattformene som Azure,Amazon og Google her.
Vi har også de to siste årene bygget opp en av de tyngste og beste fagmiljøene innen maskinlæring, kunstig intelligens, virtuall reality og augmented reality.

Vi leverer kundetilpassede tjenester som:

 • Frontend utvikling
 • Backend utvikling
 • Sky arkitektur
 • DevOps
 • Continuous integration
 • API utvikling og integrasjon
 • Sikkerhet

 

Maskinlæring / AI

Sonat har solid kompetense innenfor maskinlæring med dyp teknisk kunnskap og erfaring fra prosjekter innen industriell IOT, bank, forsikring, media og helse. Våre eksperter bistår hele veien fra ide til produktion, fra identifisering av verdifulle foretningsspørsmål og løsningsarkitektur til dataflyt, algoritmeutvikling, evaluering, operasjonalisering og automatisering.
Vi hjelper våre kunder med å utvikle løsninger som er kostnadseffektiv å holde i drift, er kundevennlig og danner grunnlaget for å fremskaffe data til beslutningsprosesser.

Vi leverer kundetilpassede tjenester som:

 • Maskinlæring
 • Prediksjon
 • Optimering
 • Kunstig intelligens
 • Analyse
 • Kampanjeoptimering
 • Rekommandasjonssystem
 • Tekstmining
 • ML as a Service

 

AR/VR Consulting

Vi jobber med Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR) for bl.a. å visualisere digitale tvillinger. VR og AR åpner helt nye muligheter innen visualisering og tolkning av 3D modeller og digitale datastrømmer kombinert med maskinlæring.

Vi leverer kundetilpassede tjenester som:

 • Systemutvikling
 • Maskinlæring (Prediksjon og kunstig intelligens)
 • Sky og infrastruktur
 • VR / AR

 

Kompetanseutvikling

Vi har gjennom mange år levert høyende kurs tilpasset våre kunders behov. Det har vært kurs knyttet til prosjekteierstyring, prosjektledelse, maskinlæring, etc..

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt:
hallvard.romstad@sonat.no
+47 924 14 706

Sonat Consulting Bergen AS
Sandviksboder 5
5034 Bergen

Kontakt:
jonny.klemetsen@sonat.no

+47 982 19 551